Informacja o realizacji zadania publicznego Drukuj
piątek, 23 września 2011 13:49
Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych "Otwarta Dłoń" rozpoczeło 2 sierpnia 2011 roku realizację zadania publicznego pod nazwą "Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Warsztatu Terapii Zajeciowej w Muratynie". Głównym celem zadania jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i podjęcia zatrudnienia.
w ramach zadania w Mieszkaniu Treningowym w Muratynie prowadzone są zajęcia z zakresu rozwijania umiejetności niezbędnych w codziennym życiu. Ponadto beneficjenci projektu uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, wyjeździe kulturalno-integracyjnym, będą także brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych na krytej pływalni w Horyńcu.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu systemowego "Aktywność szansą rozwoju" Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zajęcia w Mieszkaniu Treningowym


Wyjazd Kulturalno - Integracyjny - Zakopane


Zajęcia na Krytej Pływalni w Horyńcu