Informacja o wyniku naboru na stanowisko instruktor terapii zajęciowej Drukuj
piątek, 30 listopada 2012 13:06
Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko instruktor terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Muratynie została wybrana Pani Justyna Sokołowska, zamieszkała Franusin.
Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wyłoniona kandydatka spełnia wszystkie określone w ogłoszeniu wymagania: posiada wykształcenie wyższe kierunkowe - pedagogika, doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą z zakresu planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej oraz znajomością wymaganych przepisów.
Zdaniem komisji zaprezentowana wiedza, posiadane wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi dają gwarancję prawidłowej realizacji zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajeciowej w Muratynie
Mariola Ciupa