Ogłoszenie o zamówieniu Drukuj
wtorek, 09 kwietnia 2013 10:15

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarta Dłoń", Muratyn 49, 22-650 Łaszczów ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń”.

Wszelkie informacje na temat przetargu znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu oraz SIWZ.


Pliki do pobrania:
Ogłoszenie (PDF)
SIWZ (PDF)
-Załącznik 1 - Oferta przetargowa (DOC)
-Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC)
-Załącznik 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC)
-Załącznik 4 - Wzór umowy (DOC)