Informacja o wyniku naboru na stanowisko instruktor terapii zajęciowej Drukuj
czwartek, 27 grudnia 2018 10:04
Infrormujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko instruktor terapii zajeciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Muratynie została wybrana Pani Marta Mazurek, zamieszkała Małoniż.
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Wyłoniona kandydatka spełnia wszystkie określone w ogłoszeniu wmagania, posiada odpowiednie wykształcenie, ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, spełnia także wymagania dodatkowe.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie
Mariola Ciupa