Zapytanie ofertowe Drukuj
środa, 28 sierpnia 2019 09:54


ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych


Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim, uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie

Data publikacji: 28.08.2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 09.09.2019 r. do godz.10.00.

 

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń”

Muratyn 49

22 – 650 Łaszczów

NIP 921-18-06-615       REGON 961153687

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Sprzedających oraz zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym poniżej.  Wymienione parametry techniczne i wyposażenie samochodu, należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.

2. Samochód musi być nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, niezarejestrowany i wyprodukowany w 2019 roku. Musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w niniejszym zapytaniu.

Samochód musi być zgodny z normą EURO 6 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Odbiór samochodu nastąpi w salonie Sprzedającego zlokalizowanym maksymalnie 200 km od siedziby Zamawiającego.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia wynosi:

Perforacja nadwozia – 12 lat,

Lakier – 3 lata,

Pojazd – podzespoły bez limitu kilometrów – min. 2 lata,

Akumulator – min. 2 lata,

Serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju.

Potwierdzeniem odbioru busa będzie protokół zdawczo-odbiorczy oraz faktura VAT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pojazd 9 osobowy (8+1) przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych – w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Minimalne wymiary pojazdu:

Długość całkowita pojazdu – nie mniej niż 5300 mm,

Rozstaw osi nie mniej niż 3400 mm,

Wysokość wewnątrz pojazdu nie mniej niż 1330 mm,

Silnik:

Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny o pojemności nie mniej niż 1900 cm3 z turbodoładowaniem, moc silnika nie mniej niż 110 KM, spełniający aktualnie obowiązujące normy spalania.

Bezpieczeństwo:

 •  poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera;
 • system ABS,ESP, ASR,
 •  wspomaganie układu kierowniczego;
 • immobiliser;
 •  manualna 6 biegowa skrzynia biegów:
 • trzypunktowe pasy bezpieczeństwa;
 • podłoga z trwałego, antypoślizgowego materiału;
 • atesty mocowań do wózka inwalidzkiego;

Elementy funkcjonalne:

 •  drzwi tylne przeszklone otwierane pod kątem 180 stopni lub do góry;
 • przesuwane drzwi boczne po stronie pasażera;
 • podwójne siedzenie obok kierowcy;
 • wersja wyposażenia standard;
 • pełnowymiarowe koło zapasowe;
 • ogrzewany przedział pasażerski;
 •  radio fabryczne + głośniki;
 •  gniazdo 12 V;
 • pojazd wyposażony w komplet kół z oponami letnimi i oponami zimowymi;
 • pełne przeszklenie;
 • regulowany fotel kierowcy;
 •  regulacja położenia kierownicy;
 • elektrycznie opuszczane przednie szyby boczne;
 •  centralny zamek sterowany pilotem;
 • klimatyzacja z nawiewem z przodu i tyłu;
 • nawiew ciepłego powietrza na przód i tył regulowany;
 • elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka;
 • oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce;
 • pełnowymiarowe kołpaki, felgi;
 •  komputer pokładowy;
 • siedzenia w  III rzędzie szybko i łatwo demontowane;
 • światła do jazdy dziennej,
 •  przyciemniane szyby w tylnej części pojazdu,
 •  komplet pokrowców na siedzenia.

Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych:

Dostosowanie pojazdu:

 •  należy dodatkowo samochód wyposażyć w stalową platformę najazdową, antypoślizgową, służącą do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 1800 mm oraz komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych;
 •  oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych;
 •  oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe);
 •  stopień boczny po stronie pojazdu;
 •  uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych.

Wymagane dokumenty (dostarczone przy odbiorze samochodu):

 •  homologacja na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych lub badanie techniczne, atesty potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych  umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • karta gwarancyjna;
 • instrukcja obsługi w języku polskim;
 •  inne wymagane prawem dokumenty pojazdu;

IV. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy, do dnia 31.10.2019 r.    

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Oferenta.

3. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).

4. W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.

5. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Oferenta, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz oferty.

2. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert.

VII. Kryterium oceny ofert.

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu oferty. Zostanie wybrana oferta wg kryterium cenowego oraz wyposażenia i warunków gwarancyjnych najlepiej odpowiadającym cenie. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta pisemnie oraz umieści informację na stronie www.wtz-muratyn.laszczow.pl Otwieranie ofert jest jawne. Oferenci mogą być obecni podczas otwierania ofert.

VIII. Termin, miejsce i forma składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń”, Muratyn 49, 22-650 Łaszczów do dnia 09.09.2019 r. do godz. 10.00, w tytule wpisując „OFERTA BUS”.

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 09.09.2019 r. o godzinie 11.00 w Siedzibie Stowarzyszenia – Muratyn 49, 22-650 Łaszczów

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.wtz-muratyn.laszczow.pl

6.    Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Osoba do kontaktu:

Marta Gęborys, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Tel. (84) 647 14 89

X.  Zakup busa będącego przedmiotem zapytania ofertowego w części zostanie sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar „D”.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:
wtz-muratyn.laszczow.pl/images/stories/Za�__ nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
wtz-muratyn.laszczow.pl/images/stories/Za�__ 2 - Wzór umowy.pdf
wtz-muratyn.laszczow.pl/images/stories/Zapytanie ofertowe na zakup mikrobusu do przewozu osób niepe�_nosprawnych.pdf