Zapytanie ofertowe Drukuj
wtorek, 10 września 2019 08:32
 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim, uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie

Data publikacji: 10.09.2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 17.09.2019 r. do godz.10.00.

 

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń
Muratyn 49
22 – 650 Łaszczów
NIP 921-18-06-615       REGON 961153687
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Sprzedających oraz zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanym poniżej.  Wymienione parametry techniczne i wyposażenie samochodu, należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.

2. Samochód musi być nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, niezarejestrowany i wyprodukowany w 2019 roku. Musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w niniejszym zapytaniu.

Samochód musi być zgodny z normą EURO 6 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Odbiór samochodu nastąpi w salonie Sprzedającego zlokalizowanym maksymalnie 200 km od siedziby Zamawiającego.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia wynosi:

Perforacja nadwozia – 12 lat,
Lakier – 3 lata,
Pojazd – podzespoły bez limitu kilometrów – min. 2 lata,
Akumulator – min. 2 lata,
Serwis gwarancyjny dostępny na terenie całego kraju.
Potwierdzeniem odbioru busa będzie protokół zdawczo-odbiorczy oraz faktura VAT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pojazd 9 osobowy (8+1) przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych – w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Minimalne wymiary pojazdu:

Długość całkowita pojazdu – nie mniej niż 5300 mm,
Rozstaw osi nie mniej niż 3400 mm,
Wysokość wewnątrz pojazdu nie mniej niż 1330 mm,

Silnik:

Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny o pojemności nie mniej niż 1900 cm3 z turbodoładowaniem, moc silnika nie mniej niż 110 KM, spełniający aktualnie obowiązujące normy spalania.

Bezpieczeństwo:

-        poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
system ABS,ESP, ASR;
wspomaganie układu kierowniczego;
 immobiliser;
 manualna 6 biegowa skrzynia biegów;
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa;
podłoga z trwałego, antypoślizgowego materiału;
atesty mocowań do wózka inwalidzkiego;

Elementy funkcjonalne
:
drzwi tylne przeszklone otwierane pod kątem 180 stopni lub do góry;
przesuwane drzwi boczne po stronie pasażera;
podwójne siedzenie obok kierowcy;
wersja wyposażenia standard;
pełnowymiarowe koło zapasowe;
ogrzewany przedział pasażerski;
radio fabryczne + głośniki;
gniazdo 12 V;
pojazd wyposażony w komplet kół z oponami letnimi i oponami zimowymi;
pełne przeszklenie;
regulowany fotel kierowcy;
regulacja położenia kierownicy;
elektrycznie opuszczane przednie szyby boczne;
centralny zamek sterowany pilotem;
klimatyzacja z nawiewem z przodu i tyłu;
nawiew ciepłego powietrza na przód i tył regulowany;
sterowane i podgrzewane lusterka;
oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce;
pełnowymiarowe kołpaki, felgi;
komputer pokładowy;
siedzenia w  III rzędzie szybko i łatwo demontowane;
światła do jazdy dziennej,
przyciemniane szyby w tylnej części pojazdu,
komplet pokrowców na siedzenia.

Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych:

Dostosowanie pojazdu:
należy dodatkowo samochód wyposażyć w najazdy teleskopowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego;
oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych;
oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe);
uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych.

Wymagane dokumenty (dostarczone przy odbiorze samochodu):
homologacja na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych lub badanie techniczne, atesty potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych  umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
karta gwarancyjna;
instrukcja obsługi w języku polskim;
inne wymagane prawem dokumenty pojazdu;

IV. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy, do dnia 31.10.2019 r.    

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Oferenta.

3. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).

4. W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.

5. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Oferenta, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz oferty.

2. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert.

VII. Kryterium oceny ofert.

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu oferty. Zostanie wybrana oferta wg kryterium cenowego oraz wyposażenia i warunków gwarancyjnych najlepiej odpowiadającym cenie. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta pisemnie oraz umieści informację na stronie www.wtz-muratyn.laszczow.pl Otwieranie ofert jest jawne. Oferenci mogą być obecni podczas otwierania ofert.
VIII. Termin, miejsce i forma składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń”, Muratyn 49, 22-650 Łaszczów do dnia 17.09.2019 r. do godz. 10.00, w tytule wpisując „OFERTA BUS”.

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 17.09.2019 r. o godzinie 10.15 w Siedzibie Stowarzyszenia – Muratyn 49, 22-650 Łaszczów

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.wtz-muratyn.laszczow.pl

6.    Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Osoba do kontaktu:

Marta Gęborys, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Tel. (84) 647 14 89

X.  Zakup busa będącego przedmiotem zapytania ofertowego w części zostanie sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar „D”.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:
www.wtz-muratyn.laszczow.pl/images/stories/zalacznik 1 - Formularz Ofertowy.pdf 
www.wtz-muratyn.laszczow.pl/images/stories/Zalacznik 2 - Wzor umowy.pdf 
www.wtz-muratyn.laszczow.pl/images/stories/Zapytanie ofertowe na zakup mikrobusu do przewozu osób niepe�_nosprawnych(1).pdf