Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie
PDF Drukuj Email

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.
Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć.
Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.”

                                                                    A.Camus

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie działa od stycznia 2002 roku. Swą opieką obejmuje 45 osób niepełnosprawnych z pięciu gmin powiatu tomaszowskiego (Łaszczów, Rachanie, Tyszowce, Telatyn, Ulhówek).

Celem warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Zajęcia w warsztacie, realizowane zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii, prowadzone są w ośmiu pracowniach: gospodarstwa domowego, rękodzieła, poligraficzno-introligatorskiej, garncarsko-ceramicznej, gospodarczo-ogrodniczej, stolarskiej, ogrodniczej oraz technik gospodarczych i użytkowych.

Terapia realizowana jest także na zajęciach dodatkowych. Wszyscy biorą udział w muzykoterapii, choreoterapii, zajęciach ruchowych i zajęciach z psychologiem.

W ramach rehabilitacji zawodowej odbywają się spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów oraz wyjazdy do zakładów pracy, prowadzone są zajęcia, podczas których uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi pracy, prawami i obowiązkami pracownika, metodami poszukiwania pracy, uczą się pisać CV i listy motywacyjne, wielu z nich wzięło udział w szkoleniach zawodowych.

Umiejętności społeczne rozwijane są zarówno podczas prowadzonych w warsztacie treningów umiejętności jak i podczas wycieczek, wyjazdów integracyjnych, zawodów i konkursów, zarówno tych o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim.