Stowarzyszenie Otwarta Dłoń PDF Drukuj Email
środa, 05 maja 2010 08:24

 

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OTWARTA DŁOŃ”
Muratyn 49, 22-650 Łaszczów
tel.(084) 647-14-89, 697 068 230
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

BS Łaszczów nr 25962000050000336220010001

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” działa od 18 września 2002 roku i jest organizacją pozarządową obejmującą swym działaniem wiejskie środowisko gminy Łaszczów oraz gmin sąsiadujących powiatu tomaszowskiego.
Organizacja powstała z inicjatywy pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków, a gromadzone środki finansowe przeznaczane są na cele statutowe.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego osobowego i fizycznego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Cele realizujemy poprzez:

-wspieranie organizacyjne i finansowe warsztatów terapii zajęciowej,

-upowszechnianie w społeczeństwie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwego stosunku do tych zagadnień, a także przeciwdziałanie każdej dyskryminacji osób niepełnosprawnych z powodu ich ułomności fizycznej bądź umysłowej,

-organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych i opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych dla osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy oraz współdziałanie z tymi placówkami w kraju i za granicą,

-prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m. in. w formie poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych,

-organizowanie wycieczek, obozów oraz innej działalności służącej integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem ludzi zdrowych.


Najważniejsze zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie:

    * Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

Punkt prowadzony był w ramach Wojewódzkiej Sieci Informacyjno-Doradczej dla Osób Niepełnosprawnych (WSIDON), prowadzonej przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowany ze środków PFRON w ramach programu Partner III oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

    * „Mieszkanie treningowe szansą na samodzielność życiową osób z niepełnosprawnością intelektualną”
– projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO 2008.
 
    
 
    * Plenery Malarskie „Namaluję Jesień” w Krasnobrodzie i Myczkowie – współfinansowane ze środków PFRON.
 
    * Biuro Karier – prowadzone w ramach programu „Biuro Karier – skuteczny element aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie użyczyło do realizacji projektu swoje pomieszczenia.

    * Integracyjne Spotkanie Wigilijne z Przeglądem Kolęd – realizowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
  
    * „Warsztat Garncarski - Szansą na Aktywność Zawodową Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” prowadzony ramach programu „PARTNER 2006—wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” i współfinansowany przez Państwo wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

 
    * Przegląd Par, Zespołów Tanecznych oraz Grup Wokalnych Osób Niepełnosprawnych – działanie cykliczne realizowane od roku 2003 przy finansowym wsparciu PFRON


    * „Lokalne Wspieranie Twórczości Dzieci i Młodzieży” zadanie realizowane było w ramach programu „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

    * „Wspólnie ku Przyszłości” w ramach programu „Równać Szanse 2005 – Małe Granty Regionalne” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.